Επείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας

Επείγουσα ανακοίνωση για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας

-Οι φοιτητές  που δήλωσαν φέτος για 1η φορά το θεωρητικό μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου «Χρήση Κοινωνικών Πόρων & Ανθρώπινου Δυναμικού-Ανάπτυξη της Κοινότητας», το οποίο δεν προσφέρθηκε κατά το τρέχον Ακαδ. Εξάμηνο, θα εγγραφούν  από τη Γραμματεία στο μάθημα «Διαχείριση ανθρώπινων πόρων & Ηγεσία στη Δημόσια Υγεία»    
 
 -Οι φοιτητές που δήλωσαν φέτος για 1η φορά το θεωρητικό μάθημα επιλογής Η’ εξαμήνου «Στρατηγική και Πολιτική Υπηρεσιών ΠΦΥ», το οποίο δεν προσφέρθηκε κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο, θα εγγραφούν  από τη Γραμματεία στο μάθημα «Διαχείριση Έργου-Διασφάλιση Χρηματοδότησης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας».
 
-Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα επιλογής σε προηγούμενα εξάμηνα, τα οποία δε διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο, θα εξεταστούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής.
 
Η αλλαγή της δήλωσης θα γίνει αποκλειστικά κατόπιν αίτησης του φοιτητή στη Γραμματεία από σήμερα 20 Ιουνίου μέχρι και 24 Ιουνίου 2024.