Επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα Δ΄ Εξαμήνου- Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας