Επικοινωνία με τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης

Επικοινωνία με τον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης

Η επικοινωνία των φοιτητών για θέματα πρακτικής άσκησης με τον Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Κ. Ντελέζο ,θα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος Ιουλίου , κάθε Τρίτη και ώρες 11-13.00μμ τηλεφωνικά στο 2132010175 ή δια ζώσης στο Γραφείο Καθηγητών Β3Ο5 της Πανεπιστημιούπολης Π3. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα πραγματοποιείται μέσω mail.