Επιλογή φοιτητών για συμμετοχή στο πενταήμερο online εκπαιδευτικό πρόγραμμα EDUVAC (15.03.21-19.03.21)