ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δευτέρα Π1, ΠΡΟΚΑΤ γραφείο 13 002,  12.00-14.00

Τρίτη γραφείο Π1, ΠΡΟΚΑΤ γραφείο 13 002,  12.00-14.00