Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στις συνελεύσεις Τμημάτων