Ορκωμοσία

Ορκωμοσία

Όσοι φοιτητές έχουν τελειώσει όλες τις απαιτούμενες από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία θα πρέπει :

1. Να συμπληρώσουν την αίτηση ορκωμοσίας και ΕΝ42.11-1_Αίτηση-Ορκωμοσίας-1 (3)

2. Να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση   Υπεύθυνη-Δήλωση-για-ορκωμοσια (2)

 

Τα παραπάνω θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Τμήματος pch@uniwa.gr, από 03.05.2023 έως και 19.05.2023