ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

H ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (όσων έχουν υποβάλει αίτηση) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό Κέντρο /Αμφιθέατρο Σχολής Δημόσιας Υγείας, της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196) κατά τις ώρες :

    
    10:00 -11:30 π.μ.    και

    12:00-13:30 μμ.

  

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτούντων για ορκωμοσία, η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές ώρες.

Θα αναρτηθεί  νέα  ανακοίνωση με τα μητρώα των φοιτητών και την ώρα ορκωμοσίας.