ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Δ’(Εαρινού) Εξαμήνου Ακ.Έτους 2020-21  της Κατεύθυνσης: Κοινοτική  Υγεία που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα: Παιδιατρική, να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στο e-class .

Κωδικός πρόσβασης δεν απαιτείται.

Ο διδάσκων

Δ.Λάγγας

Αν, Καθηγητής ΠΑΔΑ