Πρακτική άσκηση-Ενημέρωση

Πρακτική άσκηση-Ενημέρωση

Οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων που πραγματοποιούν ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους άσκηση εκτός ΕΣΠΑ θα επικοινωνούν με τον Κο Ντελέζο Κωνσταντίνο.

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να επικοινωνούν με την Κα Μαρκοπούλου Γεωργία Μαρία.