Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ-Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας