Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας / Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ