ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου (ΑΠΟΦ.74268/ΦΕΚ 4621/2020)  μπορείτε να υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: pch@uniwa.gr αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας σε μαθήματα (μέχρι 3 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια σπουδών) κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020-2021.

Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας σε μάθημα είναι : Από τη Πέμπτη10/6/2021 έως και την Παρασκευή 18/6/2021

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ