ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α/Α 

Τίτλος Θέματος 

Μέλος Ε.Π. 

Σύντομη Περιγραφή 

Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 

Αριθμός Φοιτητών 

To  Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλειας Τροφίμων στην Ελλάδα 

Π.Μπουλανίκη  

 

Υγιεινή τροφίμων  

 Yγιεινή της εκτροφής των σαλιγκαριών 

Π.Μπουλανίκη  

 

Υγιεινή τροφίμων