ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι φοιτητές του εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του κυρίου Κώστα Κοτροκόη,

παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή μέσω eclass ως ομάδα.

Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου

Δρ. Κώστας Κοτροκόης

14/10/2021