Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Οι φοιτητές του εργαστηρίου των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του κυρίου Κώστα Κοτροκόη, καλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή 20/01/2023 στην αίθουσα 2 της Πανεπιστημιούπολης 3 (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196) και ώρα 8:00-10:00 π.μ. (πρωινή) για να συμμετέχουν στο διαγώνισμα του εργαστηριακού αυτού μαθήματος των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ζ’ εξαμήνου.
Ο Καθηγητής του Εργαστηρίου
Δρ. Κώστας Κοτροκόης