Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)- Ορολογία Επιστημών Υγείας: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)- Ορολογία Επιστημών Υγείας: Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος (εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι).

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος είναι απαραίτητο να δηλώσετε την συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021 αποδεχόμενοι/νες το πρωτόκολλο διεξαγωγής τους.

Η δήλωση αποδοχής ή απόρριψης του πρωτοκόλλου εξετάσεων από απόσταση θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσα από το e-class συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο με τίτλο “Πρωτόκολλο και Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος -Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 ”

Σημαντικό: Εάν η δήλωση δεν γίνει εμπρόθεσμα ΔΕΝ θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξέταση.