Κωνσταντίνος Χιώτης

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Προϊστάμενος Γραμματείας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pchealth@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2132010217