Σπυριδούλα Ζαρζάνη

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Διοικητικός Υπάλληλος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pch@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2132010219, 2312010221