Ντελέζος Κωνσταντίνος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

delezos@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

Ο Κων/νος Ντελέζος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών με τίτλο «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διδάκτορας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας στο πεδίο των μικροβιακών φραγμών. Το εκπαιδευτικό του έργο είναι διαρκώς και περιλαμβάνει θεματολογία της Δημόσιας Υγιεινής σε γενικό και ειδικό πλαίσιο. Από το 2010 έως σήμερα εργάζεται ως Λέκτορας  στο τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα επί επταετία , ως σύμβουλος επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 17 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές, 18 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς κριτές, 35 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια –ημερίδες. Έχει 33 εισηγήσεις σε Συνέδρια – Ημερίδες και 16 διαλέξεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη μετάφραση του βιβλίου «Αρχές Απολύμανσης, Αποστείρωσης, Αντισηψίας», και τη μετάφραση κεφαλαίου «Υγιεινή της Κατοικίας» εκδόσεις Παρισιάνου, εκπαιδευτικές σημειώσεις με τίτλο «Εφαρμοσμένη Απολύμανση» για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Απολύμανση – Αποστείρωση. » και «Οργάνωση μετρήσεων επιβλαβών εργασιακών παραγόντων» για το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας». Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ, ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΚΚΔΑ